Kutterspån – en gammal men användbar produkt

Så långe människan har jobbat med trä så har man haft kutterspån. Kutterspån är träavfall som i regel kommer ifrån snickeri och sågverk. Från början så använde man kutterspån för att värmeisolera hus och byggnader. Om man renoverar ett gammal hus så är det än idag möjligt att hitta kutterspån i väggar, golv och tak som ett värmeisolerande material. Idag är detta inte tillåtet i Sverige då det inte är brandsäkert och ska tas bort om man vet att det finns huset eller byggnaden. Kutterspån har även används för att värma upp trä som behöver torkas av någon anledning och även av industrier för papperstillverking. Idag är kutterspån inte använt som isolering på grund av brandfara, men det används ibland fortfarande vid torkning av trä men oftast så används det i djurhållning.

Kutterspånen för husdjur och djurhållning.

Kutterspån har genom tiderna används för en rad olika ändamål. Allt från isolering i hus och byggnader och som bränbart material för torkning av trä. Idag är det lite annorlunda efter som att kutterspån mest använda inom djurhållning.

Kutterspån som strö.

Har man gnagare så som hamster, kanin och marsvin så använder man i regel spån som strö till dem i buren eftersom det är relativt billigt och ger bra värme. Det blir mysiga bon och är relativt lätt att göra rent och bya ut. Det är inte konstigt att det blivit ett populärt material.

Även vid större djurhållning används kutterspån. Hästar, kor, får och liknande djur står ofta på en bädd av spån under de månader de spenderar mer tid inomhus. Det har en bra uppsugningsförmåga, är även här lätt att göra rent och byta ut när det behövs. Spånet är i regel helt utan kemikalier och skadar inte djuren även om de skulle råka äta det. Det är inte konstigt att det har blivit ett populärt material för djurägare.